SENSATIONAL STEREO
WITH NEW CONSTRUCTION

TomRig & TomRig Pro

Unique super high quality camerasystem for broadcast quality sound recordings.

The TomRig is an ideal Pro based Stereo microphone.
Ideal for wider more seperate stereo sound.
or perfect interview soundrecording 2xmono.
Same time one mic. toward back and one to front.

Extra input for a wireless microphone.
TomRig has excellent Studio Quality  microphones.

The mic's are powered directly from the 'power plugin' mini jack on the camera
and are insensitive for camera sounds and vibrations .
Freq. response is within ± 3 dB from 40- 20.000 Hz.
on an avarage Sony Camcorder  due to a very low output impedance.


 
At the same time it is a handheld stereo device for interviews in front of the camera and
a lightweight stereo overhead device. Setup easily with boompole.

Fitted with 2 perfect black mini windjammers
it is virtually insensitive for wind up to 5-6 Bft.

Exclusive sales at Global-DVC Holland.
For orders & other info mail: hdv live.nl

TomRig 595 Euro (ex Tax and Shippingcosts)

More info about Omni-Directional TOMRIG microphones: 

Omni-directional – - “Omni” means all.
The name “omni” indicates that the pickup pattern of the omni microphone
 is all directional, to the front, sides and below the micropho
ne.

TomRig specifications

 

Directivity        Omni Directional.
Sensitivity              12 mV/Pa. +/- 3 dB
Sens. difference   +/- 1,5 dB. (individual selected)
Frequency response  25 Hz – 20 Khz. +/- 2dB with soft boost at 10 KHz.
Low freq. Filter     160 Hz.  6 dB/Oct.
Self noise            26 dBA. ref: 94dB.
Max. S.P.L.                        120 dBA.
Max. stereo spacing                 42 cm.
Cable drive capability           35 meters.
Level control max.attenuation    -20 dB.
Battery life                            1500 hours

 


Easy Set Up Manuel:

The TomRig is switched on automatically when the minijack plug is put into the output jack.

The green Led “batt.” on the front is now on for a few seconds, fading out to save batteries.

Now connect the other side of the minijack cable into the ext. mic. input
of your video camera and switch on your camcorder in the  record mode.

The TomRig should work properly now.
Check the record levels on the level meters and the sound quality with a headphone.
Set the level output control to 12 o’clock position.(-7dB).
When sound levels tends to become too soft or too loud you can correct this directly here,
without the need of painstakingly look into the audio menu of your camera,
and without disturbing the picture.
The lowest output is – 20 dB, to prevent overloading the ext. mic.
input amplifier of your camera on very loud music.

 If you are using a wireless microphone receiver,
connect the output of it to the stereo jack “insert” input of the TomRig. (Only tip is connected!)

Now this system is automatically connected to the left channel of your camera
and the left mic. boom is switched off. The Level control is now on the wireless mic.

The switch “music” is used to record very low frequencies
in special occasions such as organ concerts or symphonic performances.

In most other situations it is switched off to prevent wind,
traffic rumble or other unwanted very low frequencies.

In the “voice over” position, fold both microphone booms backwards
just preventing the booms touching the Velcro table.

After use remove the cable from the TomRig,
to switch off its batteries. (normal battery life = 1500 hours)

To prevent pulling on the microphone booms
please store away the TomRig in its pouch, microphones first.

Thank You for choosing this hand build, super high quality stereo system.


 


DUTCH INFO:
 

TomRig Pro

Met de hierboven afgebeelde stereo TomHandle van geluidsexpert Tom van der Hoff
hebben vele kritische geluidsopname liefhebbers fantastische stereo geluidsopnamen gemaakt.  Daar kan geen standaard cameramicrofoon tegenop. Dit systeem is werkelijk ideaal voor zeer dynamische stereo opnames en uniek tijdens interviews waarbij de twee geluids-voelsprieten 180 graden tegenover elkaar gedraaid kunnen worden. Vanaf nu wordt de Handle geleverd in de nieuwe TOMRIG Pro uitvoerring. Deze biedt meer mogelijkheden. Nog betere geluidsresultaten dan via de camera ingang krijgt door ‘los’ te werken met de TomRig op een Sony MD of op de nieuwe Edirol R09 of Zoom H4 (zie info hieronder). Met de allernieuwste Roland Edirol 09 of de Samson Zoom H4 gaat het nog beter! Dat zijn digitale recorders op flashcards (zien onder meer info). Geen bewegende delen die tijdens de opname kunnen storen! Echte klasse studiokwaliteit allemaal kun je zo een perfecte CD van persen.  

Basis van het succes van de TOMRIG PRO zijn de twee kostbare Studio microfoons.  
Die kunnen ook enorme knallen aan (luide muziek, vuurwerk e.d.) opvangen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zit ook een low-cut filter schakelaar op om alle lage wind en bromfrequenties tot 160 hz te verminderen. Verder zit er nog een extra microfoon ingang voor bv een draadloze microfoon, die dan de plaats inneemt van de linker zwenk-arm. Plus kortharige zwarte windkapjes. Met haakse Neutrix plug. Minimum ruisniveau is 24dba  Eventueel zijn er aanpassingen zoals XLR verloop-aansluitingen en andere dB waarden tegen meerprijs mogelijk.U kunt deze TomRig bij ons bestellen
Succes verzekerd.
Bel voor verzendgegevens of bezoek aan showroom 06-54201967


Van Microfoon tot Fallussymbool.
door Tom van der Hoff

Of hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen. Een van de bijzondere geneugten van ons moderne leven is dat we in staat zijn gebeurtenissen in zowel beeld als geluid te "bevriezen" in de tijd, zodat we het moment suprème op een later tijdstip opnieuw kunnen reconstrueren. De verwende videoamateur kan tegenwoordig voor relatief weinig geld apparatuur kopen waar men bij de televisie zo'n twintig jaar geleden nog niet van durfden te dromen.

 

Dit is uiteindelijk mogelijk geworden door grootschalige industriële inspanningen, het huidige economische klimaat en de enorme vlucht die de elektronica heeft genomen. Het huidige technische kwaliteitsniveau is ronduit verbijsterend en wordt slechts beperkt door de creativiteit, materiaalvaardigheid en vakkennis van de gebruiker. Vooral in de betere videoamateurclubs is de lat voor beeldkwaliteit vrij hoog gelegd. Toch blijkt, jammer genoeg, de geluidskwaliteit in de meeste gevallen niet optimaal te zijn. Dit was vroeger min of meer geaccepteerd in de filmindustrie en was toe te schrijven aan de zeer beperkte technische middelen en inzichten van toen. Zelfs 'muzikale' films waren, strikt genomen, niet om aan te horen en bijvoorbeeld de Sound of Music is er in muzikale kringen berucht mee geworden. In de jaren '70 ontstond er zelfs een dieptepunt in de interesse voor de bioscoopfilm, mede veroorzaakt door het oprukken van de kleurentelevisie, waarvan alleen de geluidskwaliteit feitelijk beter was. Grote namen als George Lucas en Ray Dolby hebben het tij nog net op tijd kunnen keren door hun opmerkelijke visie dat met name de geluidskwaliteit sterk verbeterd diende te worden om de beleving en daarmee de publieke belangstelling op een hoger plan te krijgen.

Dat een goed geluid een groot succes is gebleken kunnen we afmeten aan de lange rijen die zich sinds de tachtiger jaren opnieuw voor de bioscoopkassa's hebben verdrongen. Hoe de videoamateur ook een beter geluid kan verkrijgen is eigenlijk met de huidige inzichten een kwestie van enige fundamentele kennis over moderne microfoontechniek en opnameapparatuur, die in tegenstelling tot onze visuele leerprocessen, niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn. De echte vaklieden, die een kostbare 5-jarige "Tonmeister" opleiding hadden genoten, liepen dus niet te koop met hun kennis.

De meeste onder ons moesten hun microfoonkennis opdoen door zelf te experimenteren met wat ze van andere goedbedoelende amateurs geleerd hadden. Echter ook hier bleek koning Eenoor vaak de oorzaak van veel onuitroeibare  misopvattingen, fabels en pertinent verkeerde microfoontechnieken te zijn. Hoe veel van deze indianenverhalen konden ontstaan heeft alles te maken met het verleden van de microfoon, een beetje met de menselijke gemakzucht en het wantrouwen van de eigen oren.

In de pioniersfase van de geluidsregistratie waren de benodigde fysische kennis en huidige ruimtevaartmaterialen natuurlijk nog niet voorhanden, dus werd er wat afgeknutseld om des meesters stem in groteske constructiesop te vangen. De komst van de elektronica bleek een geweldige vooruitgang,maar zelfs toen waren de meeste microfoons en luidsprekers nog steeds pompeus en verre van ideaal. In die dagen was het heel gewoon dat men trachtte de  tekortkomingen van deze "omzetters" ergens in de gebruikte elektrische versterking te compenseren. Zo had je luidsprekers en microfoons die alleen maar met speciale, daarbij behorende versterkers een acceptabel resultaat gaven. Pas veel later ontstond de gezonde gedachtegang dat elke component op zich correct moest zijn zodat je een vrije keuze kon maken. Dit streven naar uitwisselbaarheid kwam de algehele kwaliteit ten goede en het verbeteren van met name de microfoon kreeg hierdoor een nieuwe impuls.

Tal van technieken werden, met wisselend succes, gebruikt maar pas met de komst van de condensatormicrofoon, waar een bijna gewichtsloos vliesje de geluidstrillingen perfect omzet in elektrische trillingen, werd het relatief eenvoudig om vervorming, klankgetrouwheid en dynamiekomvang te kunnen voorspellen. Uiteindelijk konden deze, na de uitvinding van het ladingdragende 'electret' materiaal, aanzienlijk eenvoudiger, slanker en vooral kleiner geproduceerd worden.

De meeste "gewone" of dynamische microfoons zijn eenvoudiger in het gebruik en goedkoper te produceren met als gevolg dat ze erg populair zijn in de muzikantenwereld. Temeer omdat hier klank geproduceerd en niet gereproduceerd wordt is de klankgetrouwheid nauwelijks belangrijk, men draait toch net zo lang aan de knoppen totdat er een 'lekker' geluid ontstaat.

Dit heeft tot gevolg dat die microfoons geoptimaliseerd worden voor een beperkt gebied of een bepaalde eenzijdige toepassing, bijvoorbeeld speciaal voor stem of piano enz  Er worden zowat voor elk instrument wel "speciale" microfoons gemaakt. die ook nog eens de ruige toneelcondities moeten overleven en vooral aan hun specifieke vorm herkenbaar moeten zijn. Dit leverde een wereld van subjectieve klankbeoordeling op waar de toenmalige opnametechnicus zijn faam mee kon vestigen. Ze maakten zo voor zichzelf een soort ‘onmisbaarheid ’en doen dat nog steeds. Deze "smaakmakers uit armoede" brachten hiermee een onomkeerbaar en merkwaardig emotioneel fenomeen op gang. Veel muzikanten nemen dit "lekkere geluid" over en als ze eenmaal beroemd zijn worden hun microfoons op hun beurt weer de onmisbare ingrediënten voor aanstormend talent en vers instromende opnametechnici.

De microfoon als macho symbool.

Tot op de dag van vandaag vinden veel muzikanten en hun klanten dit nostalgische, gekleurde geluid lekkerder klinken dan het onvervormde schone objectieve geluid van de moderne condensatormicrofoons. Bovendien is de opvallende knuppelvorm van hun dynamische microfoons een "muziekinstrument" en dus een onmisbaar deel van hun performance geworden. De fabrikanten van podium-microfoons varen echter wel bij deze mythevorming en spelen handig in op deze markt van "speciale microfoons die “exclusief” voor zang, drums, trompet, piano enz. ontworpen zijn om confectieklank te waarborgen..

De serieuze moderne opnametechnici in met name het klassieke segment zijn al lang overtuigd van de superieure eigenschappen van een goede compromisloze microfoon.  Ook in de professionele filmwereld worden vrijwel uitsluitend condensator microfoons gebruikt. Maar om een goede opname te kunnen maken is het gebruik van onberispelijke microfoons niet voldoende, ook de opstelling ten opzichte van de geluidsbron in zijn akoestische omgeving is cruciaal. Om dit in vaktermen toe te lichten spreekt men van de juiste positie ten opzichte van de galmstraal, waarmee bedoeld wordt de plek waar het directe geluid in perfecte balans is met het door de omgeving gereflecteerde geluid. (ambianceverhouding)

Microfoons kunnen bovendien ook nog onderscheiden worden in rondomgevoelige,
(omni's) of (diverse) richtingsgevoelige typen.

Omni-directional – - “Omni” means all. The name “omni” indicates that the pickup pattern of the omni microphone is all directional, to the front, sides and below the microphone.

Het voert te ver om alle voor en nadelen ten opzichte van elkaar hier te bespreken maar in grote lijnen blijkt uit simpele fysica berekeningen dat twee omni's, zo'n 35-45 cm uit elkaar, het beste stereo geluidsbeeld geven als men voldoende dichtbij kan komen om binnen de galmstraal te blijven en/of voldoende signaal-stoorgeluid afstand heeft . Slechts als dit om allerlei reden niet mogelijk is kunnen eventueel richtingsgevoelige microfoons ingezet worden en nemen we de principiële verkleuring van het geluid, zeg maar het toetereffect, en de grote windgevoeligheid op de koop toe.

Uit deze basis regels kunnen we snel concluderen dat de microfoons die ingebouwd zitten in een videocamera (en daarom meestal min of meer richtingsgevoelig opgesteld zullen zijn,) zich slechts bij uitzondering op de juiste afstand bevinden om een goed stereobeeld of voldoende signaal-stoorafstand te krijgen. Bovendien worden in de meeste commerciële videocamera's kleine, goedkope rondomgevoelige condensatormicrofoontjes gebruikt om de windgevoeligheid te minimaliseren. Echter deze zouden minimaal 30 cm uit elkaar moeten staan om een correct stereobeeld te krijgen en zouden dan hinderlijk buiten de camera uitsteken. Dus hebben de ontwerpers een compromisoplossing bedacht door een schotje te plaatsen tussen de (te) dicht op elkaar geplaatste microfoons waardoor een pseudo richtingsgevoeligheid ontstaat. De linker microfoon ziet het tophoog van rechts niet en visa versa, waardoor een nepstereobeeld ontstaat. Geluidstechnisch gezien zijn dit soort ingebouwde microfoons alleen maar bruikbaar voor close-ups, maar daar hoeven we nou eigenlijk geen stereo voor te hebben. En in plaats van een fatsoenlijk windjammertje (anti-windvacht) bij de camera te leveren besluiten de heren in Japan om het laag onder de 250Hz rigoureus weg te filteren in een goedkope poging het windgebulder voor een deel te verminderen, met als resultaat dat muziek nu erg blikkerig gaat klinken. Omdat dit filter ook vaak op de ingang voor externe microfoons zit en meestal niet uitschakelbaar is kunnen dan zelfs met de meeste externe microfoons geen fatsoenlijke muziekopnamen gemaakt worden. Alleen microfoons met een extreem krachtige uitgang ( lage uitgangs impedantie) kunnen dit filter effectief negeren. De evidente nadelen van ingebouwde microfoons zijn dan ook zonder uitzondering de verkleuring, de hoge windgevoeligheid, het slechte stereobeeld en niet in de laatste plaats de bijgeluiden van de videocamera zelf. Ook de automatische opnamevolume regelaar (AVC of AVG) heeft een negatieve invloed op het geluid.

De voordelen van deze compromisbenadering zijn voornamelijk van toepassing  op niet kritische videoamateurs die geen omkijken naar het geluid willen hebben. In de professionele videowereld wordt daarom ook meestal met losse, al of niet richtingsgevoelige, handmicrofoons gewerkt, en dat is er een beetje diep ingesleten. Sinds vele jaren zijn daar echter aanzienlijk betere oplossingen voor.

In de televisie wereld is het gebruik van miniatuurmicrofoons al zeer lang een goed voorbeeld van de voortreffelijke geluidskwaliteit zonder dat dikke microfoons hinderlijk in en uit het beeld zwaaien. Ook in de theaterwereld is de miniatuurmicrofoon inmiddels niet meer weg te denken.

Met name de Deense fabrikant DPA  (Danish Pro Audio)  heeft het kwaliteitssegment overtuigend voor zich gewonnen met de rondomgevoelige miniatuurjes DPA 4060,-4061,-4063 en -4071 die in eigenschappen en flexibiliteit de meeste studiomicrofoons overtreffen.


4063-BM 

Directional characteristics:
Omnidirectional
Frequency range:
Soft boost grid: 20Hz-20kHz ±2dB, 3dB soft boost at 8-20kHz High boost grid: 20Hz-20kHz ±2dB, 10dB boost at 12kHz
Sensitivity: Nominally 6 mV/Pa; 44.5dB re. 1V/Pa ±3dB at 1kHz Equivalent noise level A-weighted: Typ. 26dB(A) re. 20 µPa (max. 28dB(A)) Equivalent noise leve l CCIR 468-1:
Typ. 38dB (max. 40dB)
Maximum sound pressure level:
138dB SPL peak before clipping
Cable length: 1.8m (5.9ft)

Total harmonic distortion:
123dB SPL peak (<1% THD); 120dB SPL RMS sine (<1% THD)
Cable drive capability: Up to 300m (984ft)
Cartridge lower limiting frequency (-3db): 20Hz
Output impedance: 30-40 Ohm
Weight: <7.5g (0.26oz) incl. cable and MicroDot connector Microphone length:
12.7mm (0.5in)
Microphone diameter: 5.4mm (0.21in)
Global DVC prijs 350 euro

Daarom ben ik gaan experimenteren en met de mogelijkheid deze voortreffelijke juweeltjes toe te passen op amateur-videocamera's. De keuze is op de nieuwe DPA 4063 BM gevallen omdat dit type geschikt is voor de relatief lage voedingsspanning uit de meeste "Power-plug in" aansluitingen (2,5-3V.) en de gevoeligheid overeenkomt met de meeste ingebouwde microfoons (6mV/Pascal). Hierdoor zal de interne elektronica van de camera eenduidig reageren als je van interne naar externe microfoons overschakelt. Door de extreem lage uitgangsimpedantie van 30 Ohm zal de DPA 4063 het gewraakte laagweg filter afdoende omzeilen en is de uiteindelijke klankgetrouwheid voorbeeldig.

( Zie frequentiekarakteristiek ). De luister,- en meetresultaten waren dermate indrukwekkend dat ik mij over heb laten halen om de videowereld hierin middels dit artikel mee te laten delen.

Waarom ik een speciale universele oplossing voor het gebruik van miniatuurmicrofoons op een camera wilde vinden komt voort uit de combinatie van mijn videohobby en mijn werk. Daar mag ik als technisch microfoonspecialist onder andere allerlei aanpassingen en speciale oplossingen bedenken  om de miniatuurtjes toe te passen op een scala van muziekinstrumenten,  concert,- en studioopstellingen voor radio, tv en musicals.

De Tomrig en TomRig Pro zijn exclusie leverbaar via :


    DPA dealer:  Van der Meer Video Zandvoort
 

Global Digital Videograghers Centre
Passage 14-16 Zandvoort Tel. afspraak voor demonstratie
en test op uw camera: 06-54201967

  HOMEPAGE GLOBAL DIGITAL VIDEOGRAPHERS CENTRE  

 

 

Tom van der Hoff with Crescendo Actor holding Miniature MicrophoneTom van der Hoff 
 UNDERWATER RECORDINGS

 

Enkele Global-DVC leden houden zich ook bezig met het filmen van het leven in water. Ook daar willen ze natuurlijk goed geluid kunnen opnemen.  Zelf genoten wij in Alaska van de John Ferrick hydrophone. We konden de walvissen via speakers op het deck horen zingen. Fantastisch om te weten dat 'onze' microfoonexpert Tom van der Hoff ook een expert is op dat gebied. Hierbij een artikel van DPA Denmark over zijn uitvinding.
 


A unique 'aquatic' microphone has been developed in Holland by Tom van der Hoff of Transtec, using standard DPA4060 Miniature Microphones and super-strength lightweight Durex condoms. The resulting prototype has passed all underwater tests, particularly those conducted by women wearing very few clothes!  

 

Miniature Microphone in water at the Crescendo Show 
Tom van der Hoff has developed many devices for use underwater, from nose clips for synchronised swimmers to patented wireless communication devices. His ingenuity has given him many connections in the curious world of aquatic displays, with Disney,
the Cirque du Soleil, (schitterende  site, beslist even helemaal bekijken) and notably with a former world swimming champion on Muriel Hermine, whose travelling water shows have grossed well over $100 million. "A year ago, Muriel asked me for an underwater microphone," explains Tom. "Of course, I had to do a lot of research and made numerous prototypes, all using the DPA4060 capsule. The trickiest bit was finding the materials for the construction of the protection-dome, and that's where the condoms come in; a very thin but super strong and durable polyurethane rubber tip derived from a new Durex design."

 

The prototype has already been used on Muriel's show in Paris, 'Crescend'O'. Performers, who have been submerged underwater for the synchronised swimming scenes, come to the surface and begin to sing. Because there is no time to fit microphones, the requirement was for a bona fide acoustic microphone that would survive immersion in depths up to 10 metres. By encapsulating the DPA 4060 in a polyurethane membrane, Transtec has ensured that the mic is protected against the influence of direct water pressure, yet its frequency response is virtually unaffected because the material is so thin.


'Crescend'O' sound engineers were impressed by upper frequency limits between 14 -17kHz, and hardly any change to the overall sensitivity of the DPA4060 (except for very low, non-vocal frequencies). "The engineers were very pleased with the fact that the microphone was ready to use directly after surfacing, and could be submerged at a moment's notice."

 

Related products:

 Item:

 Name:

4060-BM

Miniature Microphone, Hi-Sens, Black

4060-FM

Miniature Microphone, Hi-Sens, Beige

4060-WM

Miniature Microphone, Hi-Sens, White

4061-BM

Miniature Microphone, Lo-Sens, Black

4061-FM

Miniature Microphone, Lo-Sens, Beige

4061-WM

Miniature Microphone, Lo-Sens, White

Aanschaf van microfoons (DVC leden met korting) bij :


    DPA dealer:  Van der Meer Video Zandvoort
 

Global Digital Videograghers Centre
Passage 14-16 Zandvoort 06-54201967
Tel. afspraak voor demonstratie
en test op uw camera.

u kunt ons mailen op:
studio...( for our new mailadres please see header on our new site www.global-dvc.nl ) (...=@)

 

  HOMEPAGE GLOBAL DIGITAL VIDEOGRAPHERS CENTRE  

Hit Counter